Tjeneste Transmeta Crusoe Processor Driver

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Basic Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Premium Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Business Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Ultimate Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Gruppe Extended Base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\crusoe.sys
Visningsnavn Transmeta Crusoe Processor Driver
Tjenestenavn Crusoe

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.