Tjeneste Crcdisk Filter Driver

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Deaktivert Deaktivert
Home Basic Deaktivert Deaktivert
Home Premium Deaktivert Deaktivert
Professional Deaktivert Deaktivert
Ultimate Deaktivert Deaktivert
Enterprise Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Gruppe Pnp Filter
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
Visningsnavn Crcdisk Filter Driver
Tjenestenavn crcdisk

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Boot Boot Boot
Home Basic Boot Boot Boot
Home Premium Boot Boot Boot
Business Boot Boot Boot
Ultimate Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Pnp Filter
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\crcdisk.sys
Visningsnavn Crcdisk Filter Driver
Tjenestenavn crcdisk

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.