Tjeneste COM+ System Application (COMSysApp)

Windows 10

Beskrivelse

Behandler konfigurasjon og sporing av COM+-baserte komponenter (COM = Component Object Model). Hvis tjenesten stoppes, vil de fleste COM+-komponenter ikke fungere på riktig måte. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
Visningsnavn COM+ System Application
Tjenestenavn COMSysApp

Avhengigheter

COM+ System Application avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av COM+ System Application:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Behandler konfigurasjon og sporing av COM+-baserte komponenter (COM = Component Object Model). Hvis tjenesten stoppes, vil de fleste COM+-komponenter ikke fungere på riktig måte. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
Visningsnavn COM+ System Application
Tjenestenavn COMSysApp

Avhengigheter

COM+ System Application avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av COM+ System Application:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Behandler konfigurasjon og sporing av COM+-baserte komponenter (COM = Component Object Model). Hvis tjenesten stoppes, vil de fleste COM+-komponenter ikke fungere på riktig måte. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
Visningsnavn COM+ System Application
Tjenestenavn COMSysApp

Avhengigheter

COM+ System Application avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av COM+ System Application:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Behandler konfigurasjon og sporing av COM+-baserte komponenter (COM = Component Object Model). Hvis tjenesten stoppes, vil de fleste COM+-komponenter ikke fungere på riktig måte. Hvis tjenesten deaktiveres, vil ingen tjenester som eksplisitt er avhengige av den, starte.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235}
Visningsnavn COM+ System Application
Tjenestenavn COMSysApp

Avhengigheter

COM+ System Application avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av COM+ System Application:

Ingen avhengigheter.