Tjeneste Compbatt

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe System Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\compbatt.sys
Visningsnavn Compbatt
Tjenestenavn Compbatt

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Basic Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Premium Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Business Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Ultimate Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Gruppe System Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\compbatt.sys
Visningsnavn Microsoft Composite Battery Driver
Tjenestenavn Compbatt

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.