Tjeneste Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86 (clr_optimization_v2.0.50727_32)

Windows 7

Beskrivelse

Microsoft .NET Framework NGEN.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Automatisk (forsinket start)
Home Basic Manuelt Automatisk (forsinket start)
Home Premium Manuelt Automatisk (forsinket start)
Professional Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Ultimate Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)
Enterprise Automatisk (forsinket start) Automatisk (forsinket start)

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control ignore
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
Visningsnavn Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86
Tjenestenavn clr_optimization_v2.0.50727_32

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Microsoft .NET Framework NGEN.

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Manuelt Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt Manuelt
Business Manuelt Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control ignore
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
Visningsnavn Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86
Tjenestenavn clr_optimization_v2.0.50727_32

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.