Plattformbrukertjeneste for tilkoblede enheter (CDPUserSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Denne brukertjenesten brukes for plattformscenarier for tilkoblede enheter.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Pro ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk
Education ikke installert ikke installert ikke installert Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\CDPUserSvc.dll
Error control normal
Type user share process template
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k UnistackSvcGroup
Visningsnavn Plattformbrukertjeneste for tilkoblede enheter
Tjenestenavn CDPUserSvc

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.