Plattformtjeneste for tilkoblede enheter (CDPSvc)

Windows 10

Beskrivelse

Denne tjenesten brukes for plattformscenarier for tilkoblede enheter.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Deaktivert Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Manuelt Deaktivert Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Manuelt Deaktivert Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Manuelt Deaktivert Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\CDPSvc.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService -p
Visningsnavn Plattformtjeneste for tilkoblede enheter
Tjenestenavn CDPSvc

Avhengigheter

Plattformtjeneste for tilkoblede enheter avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Plattformtjeneste for tilkoblede enheter:

Ingen avhengigheter.