Tjeneste Bluetooth Support Service (bthserv)

Windows 10

Beskrivelse

Bluetooth-tjenesten støtter oppdaging av og tilknytning til eksterne Bluetooth-enheter. Hvis du stopper eller deaktiverer denne tjenesten, kan det hende at Bluetooth-enheter som allerede er installert, ikke fungerer optimalt. Dermed blir ikke nye enheter oppdaget eller tilknyttet.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\bthserv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService -p
Visningsnavn Bluetooth Support Service
Tjenestenavn bthserv

Avhengigheter

Bluetooth Support Service avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Bluetooth Support Service:

Windows 8

Beskrivelse

Bluetooth-tjenesten stotter oppdaging av og tilknytning til eksterne Bluetooth-enheter. Hvis du stopper eller deaktiverer denne tjenesten, kan det hende at Bluetooth-enheter som allerede er installert, ikke fungerer optimalt. Dermed blir ikke nye enheter oppdaget eller tilknyttet.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\bthserv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalService
Visningsnavn Bluetooth Support Service
Tjenestenavn bthserv

Avhengigheter

Bluetooth Support Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Bluetooth Support Service:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Bluetooth-tjenesten støtter oppdaging av og tilknytning til eksterne Bluetooth-enheter. Hvis du stopper eller deaktiverer denne tjenesten, kan det hende at Bluetooth-enheter som allerede er installert, ikke fungerer optimalt. Dermed blir ikke nye enheter oppdaget eller tilknyttet.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\system32\bthserv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k bthsvcs
Visningsnavn Bluetooth Support Service
Tjenestenavn bthserv

Avhengigheter

Bluetooth Support Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Bluetooth Support Service:

Ingen avhengigheter.