Tjeneste Bluetooth Handsfree Service (BthHFSrv)

Windows 10

Beskrivelse

Gjør det mulig for trådløse Bluetooth-hodetelefoner å kjøre på denne datamaskinen. Hvis denne tjenesten stoppes eller deaktiveres, vil ikke Bluetooth-hodetelefoner fungere skikkelig med denne maskinen.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt ikke installert

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\BthHFSrv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
Visningsnavn Bluetooth Handsfree Service
Tjenestenavn BthHFSrv

Avhengigheter

Bluetooth Handsfree Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Bluetooth Handsfree Service:

Ingen avhengigheter.