Tjeneste Background Tasks Infrastructure Service (BrokerInfrastructure)

Windows 10

Beskrivelse

Windows-infrastrukturtjeneste som styrer hvilke bakgrunnsoppgaver som kan kjøre på systemet.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\bisrv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch -p
Visningsnavn Background Tasks Infrastructure Service
Tjenestenavn BrokerInfrastructure

Avhengigheter

Background Tasks Infrastructure Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Background Tasks Infrastructure Service:

Windows 8

Beskrivelse

Windows-infrastrukturtjeneste som styrer hvilke bakgrunnsoppgaver som kan kjore på systemet.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe COM Infrastructure
Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\System32\bisrv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
Visningsnavn Background Tasks Infrastructure Service
Tjenestenavn BrokerInfrastructure

Avhengigheter

Background Tasks Infrastructure Service avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Background Tasks Infrastructure Service:

Ingen avhengigheter.