Tjeneste Blbdrive

Windows 7

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter System System
Home Basic System System
Home Premium System System
Professional System System
Ultimate System System
Enterprise System System

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
Visningsnavn Blbdrive
Tjenestenavn blbdrive

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Basic Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Premium Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Business Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Ultimate Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\blbdrive.sys
Visningsnavn Blbdrive
Tjenestenavn blbdrive

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.