Tjeneste Base Filtering Engine (BFE)

Windows 10

Beskrivelse

Basis Filtering Engine er en tjeneste som administrerer policyer for brannmur og Internet Protocol-sikkerhet (IPsec), og som implementerer brukermodusfiltrering. Å stoppe eller deaktivere BFE-tjenesten vil redusere systemsikkerheten betydelig. Det vil også føre til en uforutsigbar funksjonalitet i IPsec-administrasjonen og brannmurprogrammer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork -p
Visningsnavn Base Filtering Engine
Tjenestenavn BFE

Avhengigheter

Base Filtering Engine avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Base Filtering Engine:

Windows 8

Beskrivelse

Basis Filtering Engine er en tjeneste som administrerer policyer for brannmur og Internet Protocol-sikkerhet (IPsec), og som implementerer brukermodusfiltrering. Å stoppe eller deaktivere BFE-tjenesten vil redusere systemsikkerheten betydelig. Det vil også fore til en uforutsigbar funksjonalitet i IPsec-administrasjonen og brannmurprogrammer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Base Filtering Engine
Tjenestenavn BFE

Avhengigheter

Base Filtering Engine avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Base Filtering Engine:

Windows 7

Beskrivelse

Basis Filtering Engine er en tjeneste som administrerer policyer for brannmur og Internet Protocol-sikkerhet (IPsec), og som implementerer brukermodusfiltrering. Å stoppe eller deaktivere BFE-tjenesten vil redusere systemsikkerheten betydelig. Det vil også føre til en uforutsigbar funksjonalitet i IPsec-administrasjonen og brannmurprogrammer.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Base Filtering Engine
Tjenestenavn BFE

Avhengigheter

Base Filtering Engine avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Base Filtering Engine:

Windows Vista

Beskrivelse

Basis Filtering Engine er en tjeneste som administrerer policyer for brannmur og Internet Protocol-sikkerhet (IPsec), og som implementerer brukermodusfiltrering. Å stoppe eller deaktivere BFE-tjenesten vil redusere systemsikkerheten betydelig. Det vil også føre til en uforutsigbar funksjonalitet i IPsec-administrasjonen og brannmurprogrammer.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe NetworkProvider
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\bfe.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
Visningsnavn Base Filtering Engine
Tjenestenavn BFE

Avhengigheter

Base Filtering Engine avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Base Filtering Engine: