Tjeneste Background Activity Moderator Driver (bam)

Windows 10

Beskrivelse

Controls activity of background applications.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert System
Pro ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert System
Enterprise ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert System
Education ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert System

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\bam.sys
Visningsnavn Background Activity Moderator Driver
Tjenestenavn bam

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.