Tjeneste Broadcom NetXtreme II VBD (b06bdrv)

Windows 7

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Manuelt Manuelt
Home Basic Manuelt Manuelt
Home Premium Manuelt Manuelt
Professional Manuelt Manuelt
Ultimate Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt

Egenskaper

Gruppe base
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys
Visningsnavn Broadcom NetXtreme II VBD
Tjenestenavn b06bdrv

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.