Tjeneste Windows Audio (Audiosrv)

Windows 10

Beskrivelse

Håndterer lyd for Windows-baserte programmer. Hvis denne tjenesten stoppes, fungerer ikke lydenheter og -effekter slik de skal. Hvis tjenesten deaktiveres, startes ikke tjenester som er eksplisitt avhengige av den.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk
Education Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe AudioGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn Windows Audio
Tjenestenavn Audiosrv

Avhengigheter

Windows Audio avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Audio:

Ingen avhengigheter.

Windows 8

Beskrivelse

Håndterer lyd for Windows-baserte programmer. Hvis denne tjenesten stoppes, fungerer ikke lydenheter og -effekter slik de skal. Hvis tjenesten deaktiveres, startes ikke tjenester som er eksplisitt avhengige av den.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Automatisk Automatisk Automatisk
Pro Automatisk Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe AudioGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Windows Audio
Tjenestenavn Audiosrv

Avhengigheter

Windows Audio avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Audio:

Ingen avhengigheter.

Windows 7

Beskrivelse

Håndterer lyd for Windows-baserte programmer. Hvis denne tjenesten stoppes, fungerer ikke lydenheter og -effekter slik de skal. Hvis tjenesten deaktiveres, startes ikke tjenester som er eksplisitt avhengige av den.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk
Professional Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk
Enterprise Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe AudioGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Windows Audio
Tjenestenavn Audiosrv

Avhengigheter

Windows Audio avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Audio:

Ingen avhengigheter.

Windows Vista

Beskrivelse

Håndterer lyd for Windows-baserte programmer. Hvis denne tjenesten stoppes, fungerer ikke lydenheter og -effekter slik de skal. Hvis tjenesten deaktiveres, startes ikke tjenester som er eksplisitt avhengige av den.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Automatisk Automatisk Automatisk
Home Basic Automatisk Automatisk Automatisk
Home Premium Automatisk Automatisk Automatisk
Business Automatisk Automatisk Automatisk
Ultimate Automatisk Automatisk Automatisk

Egenskaper

Gruppe AudioGroup
Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\Audiosrv.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
Visningsnavn Windows Audio
Tjenestenavn Audiosrv

Avhengigheter

Windows Audio avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Windows Audio:

Ingen avhengigheter.