Tjeneste Microsoft App-V Client (AppVClient)

Windows 10

Beskrivelse

Manages App-V users and virtual applications.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert ikke installert
Pro ikke installert ikke installert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Enterprise ikke installert ikke installert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Education ikke installert ikke installert Deaktivert Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Error control normal
Type own
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\AppVClient.exe
Visningsnavn Microsoft App-V Client
Tjenestenavn AppVClient

Avhengigheter

Microsoft App-V Client avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Microsoft App-V Client:

Ingen avhengigheter.