Tjeneste Smartlocker Filter Driver (applockerfltr)

Windows 10

Beskrivelse

Identifies files created by authorized installers.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education ikke installert ikke installert Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\applockerfltr.sys
Visningsnavn Smartlocker Filter Driver
Tjenestenavn applockerfltr

Avhengigheter

Smartlocker Filter Driver avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av Smartlocker Filter Driver:

Ingen avhengigheter.