Tjeneste AllUserInstallAgent

Windows 8

Beskrivelse

Install AppX Packages for all authorized users.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manuelt ikke installert ikke installert
Pro Manuelt ikke installert ikke installert
Enterprise Manuelt ikke installert ikke installert

Egenskaper

Kjør som LocalSystem
Fil %WinDir%\system32\AUInstallAgent.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
Visningsnavn AllUserInstallAgent
Tjenestenavn AllUserInstallAgent

Avhengigheter

AllUserInstallAgent avhenger av følgende tjenester:

Følgende systemkomponenter avhenger av AllUserInstallAgent:

Ingen avhengigheter.