Tjeneste AllJoyn Router Service (AJRouter)

Windows 10

Beskrivelse

Ruter AllJoyn-meldinger for de lokale AllJoyn-klientene. Hvis denne tjenesten stoppes, kan ikke AllJoyn-klientene som ikke har sine egne buntede rutere, kjøre.

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Pro Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Enterprise Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt
Education Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt Manuelt

Egenskaper

Kjør som NT AUTHORITY\LocalService
Fil %WinDir%\System32\AJRouter.dll
Error control normal
Type share
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p
Visningsnavn AllJoyn Router Service
Tjenestenavn AJRouter

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.