Tjeneste Ancillary Function Driver for Winsock (AFD)

Windows 10

Beskrivelse

Ancillary Function Driver for Winsock.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home System System System System System System
Pro System System System System System System
Enterprise System System System System System System
Education System System System System System System

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\afd.sys
Visningsnavn Ancillary Function Driver for Winsock
Tjenestenavn AFD

Avhengigheter

Ancillary Function Driver for Winsock avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Ancillary Function Driver for Winsock:

Windows 8

Beskrivelse

Ancillary Function Driver for Winsock.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core System System System
Pro System System System
Enterprise System System System

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\afd.sys
Visningsnavn Ancillary Function Driver for Winsock
Tjenestenavn AFD

Avhengigheter

Ancillary Function Driver for Winsock avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Ancillary Function Driver for Winsock:

Windows 7

Beskrivelse

Ancillary Function Driver for Winsock.

Advertisement

Oppstartstype

Windows 7 versjon SP0 SP1
Starter System System
Home Basic System System
Home Premium System System
Professional System System
Ultimate System System
Enterprise System System

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\afd.sys
Visningsnavn Ancillary Function Driver for Winsock
Tjenestenavn AFD

Avhengigheter

Ancillary Function Driver for Winsock avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Ancillary Function Driver for Winsock:

Windows Vista

Beskrivelse

Ancilliary Function Driver for Winsock.

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter System System System
Home Basic System System System
Home Premium System System System
Business System System System
Ultimate System System System

Egenskaper

Gruppe PNP_TDI
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\afd.sys
Visningsnavn Ancilliary Function Driver for Winsock
Tjenestenavn AFD

Avhengigheter

Ancilliary Function Driver for Winsock avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Ancilliary Function Driver for Winsock: