Tjeneste Adpu160m

Windows Vista

Advertisement

Oppstartstype

Windows Vista versjon SP0 SP1 SP2
Starter Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Basic Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Home Premium Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Business Deaktivert Deaktivert Deaktivert
Ultimate Deaktivert Deaktivert Deaktivert

Egenskaper

Gruppe SCSI Miniport
Error control normal
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\system32\drivers\adpu160m.sys
Visningsnavn Adpu160m
Tjenestenavn adpu160m

Avhengigheter

Ingen avhengigheter.