Tjeneste Microsoft ACPIEx Driver

Windows 10

Beskrivelse

ACPIEx Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Oppstartstype

Windows 10 versjon 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot Boot Boot Boot
Education Boot Boot Boot Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\Drivers\acpiex.sys
Visningsnavn Microsoft ACPIEx Driver
Tjenestenavn acpiex

Avhengigheter

Microsoft ACPIEx Driver avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Microsoft ACPIEx Driver:

Windows 8

Beskrivelse

ACPIEx Driver (utvikleren: Microsoft Corporation).

Oppstartstype

Windows 8 versjon Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Boot Boot Boot
Pro Boot Boot Boot
Enterprise Boot Boot Boot

Egenskaper

Gruppe Boot Bus Extender
Error control critical
Type kernel
Bane til kjørbar fil %WinDir%\System32\Drivers\acpiex.sys
Visningsnavn Microsoft ACPIEx Driver
Tjenestenavn acpiex

Avhengigheter

Microsoft ACPIEx Driver avhenger av følgende tjenester:

Ingen avhengigheter.

Følgende systemkomponenter avhenger av Microsoft ACPIEx Driver: