Servicio Captura de NDIS de Microsoft (NdisCap)

Windows 10

Descripción

Captura de NDIS de Microsoft.

Tipo inicio

Windows 10 Edición 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Pro Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Enterprise Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Education Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Propriedades

Grupo orden carga NDIS
Error normal
Tipo kernel
Nombre ruta binario %WinDir%\System32\drivers\ndiscap.sys
Nombre para mostrar Captura de NDIS de Microsoft
Nombre NdisCap

Dependencias

Sin dependencias.

Windows 8

Descripción

Microsoft NDIS Packet Capture Filter Driver (revelador: Microsoft Corporation).

Tipo inicio

Windows 8 Edición Windows 8 Windows 8.1 Windows 8.1 Update 1
Core Manual Manual Manual
Pro Manual Manual Manual
Enterprise Manual Manual Manual

Propriedades

Grupo orden carga NDIS
Error normal
Tipo kernel
Nombre ruta binario %WinDir%\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
Nombre para mostrar Captura de NDIS de Microsoft
Nombre NdisCap

Dependencias

Sin dependencias.

Windows 7

Descripción

NDIS Capture LightWeight Filter

Tipo inicio

Windows 7 Edición SP0 SP1
Starter Manual Manual
Home Basic Manual Manual
Home Premium Manual Manual
Professional Manual Manual
Ultimate Manual Manual
Enterprise Manual Manual

Propriedades

Grupo orden carga NDIS
Error normal
Tipo kernel
Nombre ruta binario %WinDir%\system32\DRIVERS\ndiscap.sys
Nombre para mostrar NDIS Capture LightWeight Filter
Nombre NdisCap

Dependencias

Sin dependencias.