Servicio Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86 (clr_optimization_v2.0.50727_32)

Windows 7

Descripción

Microsoft .NET Framework NGEN

Advertisement

Tipo inicio

Windows 7 Edición SP0 SP1
Starter Manual Automático (inicio retrasado)
Home Basic Manual Automático (inicio retrasado)
Home Premium Manual Automático (inicio retrasado)
Professional Automático (inicio retrasado) Automático (inicio retrasado)
Ultimate Automático (inicio retrasado) Automático (inicio retrasado)
Enterprise Automático (inicio retrasado) Automático (inicio retrasado)

Propriedades

Nombre inicio servicio LocalSystem
Error ignore
Tipo own
Nombre ruta binario %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
Nombre para mostrar Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86
Nombre clr_optimization_v2.0.50727_32

Dependencias

Sin dependencias.

Windows Vista

Descripción

Microsoft .NET Framework NGEN

Advertisement

Tipo inicio

Windows Vista Edición SP0 SP1 SP2
Starter Manual Manual Manual
Home Basic Manual Manual Manual
Home Premium Manual Manual Manual
Business Manual Manual Manual
Ultimate Manual Manual Manual

Propriedades

Nombre inicio servicio LocalSystem
Error ignore
Tipo own
Nombre ruta binario %WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe
Nombre para mostrar Microsoft .NET Framework NGEN v2.0.50727_X86
Nombre clr_optimization_v2.0.50727_32

Dependencias

Sin dependencias.