Servicio para dispositivos de control de dispositivo portátil (buttonconverter)

Windows 10

Descripción

Button Converter Driver (revelador: Microsoft Corporation).

Advertisement

Tipo inicio

Windows 10 Edición 1507 1511 1607 1703 1709 1803
Home Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Pro Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Enterprise Manual Manual Manual Manual Manual Manual
Education Manual Manual Manual Manual Manual Manual

Propriedades

Error normal
Tipo kernel
Nombre ruta binario %WinDir%\System32\drivers\buttonconverter.sys
Nombre para mostrar Servicio para dispositivos de control de dispositivo portátil
Nombre buttonconverter

Dependencias

Sin dependencias.